Հայտարարություն

«Էլեկտրոն» ԲԲԸ բաժնետերերի տարեկան ընդհանուր ժողովը տեղի կունենա 29.06.2018թ., ժամը 15.00-ին՝ Շարուրի 37 հասցեում: