«ՀՀ կրթության՝ մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը»

ԱԺ հոկտեմբերի 4-ի լիագումար նիստում այսօր քննարկվել է ««ՀՀ կրթության՝ մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը» հաստատելու մասին» օրենքի նախագիծը, որը ներկայացրել է ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը:
 
Ներկայացնելով նախագիծը` նախարարը նշել է, որ ծրագիրն անդրադառնում է կրթության բոլոր մակարդակներին` նախադպրոցականից մինչև բարձրագույն կրթություն: Հայաստանի առնվազն չորս բուհեր մինչև 2030 թ. կընդգրկվեն միջազգային լավագույն 500 համալսարանների ցանկում: Կստեղծվի 100 տոկոս պետական ֆինանսավորման մինչև 8 բուհ` չբացառելով վճարովի ուսուցման հնարավորությունը:
 
- «ՀՀ կրթության՝ մինչև 2030 թվականը զարգացման պետական ծրագիրը» նախատեսում է էականորեն փոխակերպել բարձրագույն կրթական համակարգը, որպեսզի այն լինի միջազգայնորեն մրցունակ: Այս նպատակադրման համար նախատեսվում են հայաստանյան բուհերի միջազգայնացման, կրթության-գիտության փոխգործակցության խթանման միջոցառումներ։ Բոլոր բուհերի համար կսահմանվեն միջազգայնորեն ընդունելի միասնական լիցենզավորման և հավատարմագրման պահանջներ՝ ըստ ենթակառուցվածքների, ընդհանուր տարածքի, կառավարման համակարգի, ուսանող-դասախոս հարաբերակցության և այլ չափանիշների։ Կներդրվեն որակի ապահովման միասնական գործիքներ: Նախատեսվում են հավասար մրցակցային դաշտի ստեղծում, բարձրագույն կրթության բոլոր մակարդակներում օտար լեզվով դասավանդման հնարավորությունների ընդլայնում, ինչպես հայերեն, այնպես էլ օտար լեզվով դասավանդվող կրթական ծրագրերի որակի բարելավում,- նշել է նախարար Վահրամ Դումանյանը` ընդգծելով, որ փաստաթղթի հիմքում կրթության որակի բարձրացումն է կրթության բոլոր աստիճաններում: 
 
Նա նաև նշել է, որ նախատեսվում է առաջիկա 8 տարվա ընթացքում կտրուկ ավելացնել հայաստանյան բուհերում սովորող ուսանողների թիվը: 
Նախադպրոցական կրթության առաջնային խնդիրը, ըստ նոր ռազմավարության, 3-5 տարեկան երեխաների առնվազն 95 տոկոսը պետք է ընդգրկված լինեն նախադպրոցական ծրագրերում, և նախքան դպրոց ընդունվելը նրանք առնվազն մեկ տարի պետք է հաճախեն մանկապարտեզ:
 
- Բոլոր դպրոցները կունենան կահավորված և արդիական սարքավորումներով հագեցված լաբորատորիաներ, սանիտարահիգիենիկ և անվտանգության ստանդարտներին բավարարող ու համընդհանուր մատչելի շենքեր, կապահովվի համացանցի որակյալ հասանելիություն։
 
Բոլոր ուսումնական հաստատությունները համալրված կլինեն որակավորված մանկավարժներով։ Մանկավարժի, դասախոսի, դասավանդողի գործունեությունը կլինի պատշաճ վարձատրվող և հասարակական հեղինակություն վայելող մասնագիտություն,- մանրամասնել է Վ. Դումանյանը և հավելել,-  ոչ մի երեխա մեր երկրում դուրս չի մնալու պարտադիր կրթության համակարգից։
 
Ըստ նախարարի` Կրթության զարգացման պետական նախորդ ծրագիրն ընդունվել էր 2011 թ., գործել՝ մինչև 2015 թ.: Նոր ծրագրով սահմանված է երեք ռազմավարական ուղղություն. առաջին՝ համընդհանուր ներառական սովորողակենտրոն կրթական միջավայրի ստեղծում ՀՀ ամբողջ տարածքում, երկրորդ՝ կրթության արդյունավետության բարձրացում, ինչը կապահովի ռեսուրսի առավելագույն օպտիմալ և արդյունահենք տեղաբաշխում, երրորդ՝ կրթական ծառայությունների և արտադրանքի միջազգայնացում ու արտահանում՝ շահեկանորեն փոխակերպելով Հայաստանի դերը գլոբալ կրթական համակարգում: 
 
Փաստաթղթի կարևոր հայեցակարգային դրույթներն առնչվում են հասանելի և մատչելի ուսումնական հաստատությունների ապահովմանը, դպրոց ընդունվող բոլոր երեխաների՝ առնվազն մեկ տարի նախադպրոցական ծրագրերում ընդգրկվածությանը, բոլոր խոշորացված համայնքներում մսուրային ծառայությունների գործարկմանը, դպրոցների պատշաճ կահավորմանը և արդիական սարքավորումներով հագեցմանը, շենքային պայմանների ու ենթակառուցվածքների բարելավմանը, թվային, բնագիտության, տեխնոլոգիաների, ճարտարագիտության, մաթեմատիկայի և այլ լաբորատորիաների, գրադարանների նորարարական ոճով կահավորմանը:
 
Եզրափակելով խոսքը՝ ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանն ավելացրել է, որ հեռավար կրթական ծառայությունները՝ էլեկտրոնային բաց պաշարները, առցանց դասընթացները, ներդրվելու են կրթության բոլոր մակարդակներում, այդ թվում՝ գյուղական և սահմանամերձ համայնքներում: