Հուսանք՝ նախկին բաշխելակերպը կբացառվի

ՀԱՏԿԱՑՎԵԼ ԵՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ ՍՏԱՑՎԱԾ ԴԵՂԵՐ

ՀՀ առողջապահության նախարարությունը հանրապետության առողջության առաջնային պահպանման օղակի և մասնագիտացված բժշկական հաստատություններին հատկացրել է «Հայաստան-Արցախ» հիմնադրամի կողմից ստացված մարդասիրական օգնության դեղեր:
 
Նշվում է, որ մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացվող բոլոր դեղերը պարտադիր անցնում են լաբորատոր փորձաքննություն և միայն դրական արդյունքի դեպքում է ՀՀ առողջապահության նախարարությունը թույլատրում դրանց ներմուծումը և բաշխումը: Ուստի, մարդասիրական օգնության ճանապարհով ստացված դեղերի որակը և արդյունավետությունը երաշխավորվում է։
 
ՀՀ առողջապահության նախարարի 2005 թվականի հունվարի 27-ի թիվ 74-Ն հրամանի 5-րդ կետի համաձայն` մարդասիրական օգնությամբ ստացված դեղերն անվճար տրվում են բոլոր հիվանդներին, ըստ բժշկական ցուցումների` անկախ սոցիալական խմբի պատկանելությունից:
 
Հուսանք, որ դրանք դեղատներում վաճառքի հանելու կամ «hատուկ ծանոթներին» հատկացելու արատավոր պրակտիկան կբացառվի:
 
 
Անվճար հատկացվելիք դեղերի ցանկը.
 
ՀԱԿԱԳԵՐՃՆՇՈՒՄԱՅԻՆ, ՍՐՏԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԿԻՐԱՌՎՈՂ, ՌԻԹՄԱԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԵՐ
 
Ազոր (ամլոդիպին /օլմեսարտան) դհտ 5 /40մգ N 7x8
Ամիոդարոն հ-քլ դհտ 200մգ N 500
Ամիոդարոն հ-քլ դհտ 200մգ N 60
Իրբեսարտան դհտ 75մգ N 30
Նիտրոմիստ (նիտրոգլիցերին) ց-ցիր ենթալզ 400մկգ/1 դեղաչափ 8.5գ 230 դեղաչափ
Տրիբենզոր (օլմեսարտան /ամլոդիպին/հիդրոքլորոթիազիդ) դհտ 40/5/12.5մգ N 30
 
ՀԱԿԱՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ 
 
Ապո-Տոմաքս (տամոքսիֆեն) դհտ 20մգ N100
Կապեցիտաբին դհտ 500մգ N 120
 
ՀԱԿԱԱԼԵՐԳԻԿ ԴԵՂԵՐ
 
Ալերջի (ցետիրիզին հիդրոքլորիդ) լ-թ խմելու  1մգ/մլ 118մլ
 
ՑԱՎԱԶԵՐԾՈՂ,  ՈՉ ՍՏԵՐՈԻԴԱՅԻՆ ՀԱԿԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
 
Ցելեկօքսիբ դպճ 50մգ N 60
Ֆլուրբիպրոֆեն տաբ 100մգ N 500
 
ՀԱԿԱՄԱՆՐԷԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
 
Վանկոմիցին հքլ դպճ 125մգ N 50
Ցեֆոտաքսիմ 1գ N1 ն/ե, մ/մ
Գենտամիցին սուլֆատ լ-թ ն/ե 1.2մգ/մլ 50մլ
 
ՀԱԿԱԷՊԻԼԵՊՍԱՅԻՆ, ՀԱԿԱՊԱՐԿԻՆՍՈՆԱՅԻՆ,  ՀԱԿԱՑՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ՀԱԿԱԴԵՊՐԵՍԱՆՏ, ՀՈԳԵՄԵՏ ԴԵՂԵՐ
 
Դեպակին (վալպրոյաթթու) օշ 250մգ/5մլ 473մլ
Միրապեքս (պրամիպեքսոլ դիհքլ) ԵԱ դհտ 4.5մգ N 30
Պարոքսետին 20մգ N30
Ռիսպերիդոն դհտ 3մգ N 60
Օլանզապին բերանում լուծվող դհտ 10մգ N 5x6
Օլանզապին/Ֆլուոքսետին դպճ 12/25մգ N 30
Լիզինոպրիլ դհտ 2,5մգ N100
Պամելոր (նորտրիպտիլին հքլ) դպճ 10մգ N30
Պամելոր (նորտրիպտիլին հքլ) դպճ 25մգ N30
Պամելոր (նորտրիպտիլին հքլ) դպճ 75մգ N30
 
ԱՉՔԻ ԿԱԹԻԼՆԵՐ
 
Լատանոպրոստ ակն կ-թ 125մկգ/2.5մլ 0.005% 2.5մլ N 3
Պոլիմիքսին Բ սուլֆատ դփշ ն/լ-թ 500000
 
ՆԵՐԱՐԿՄԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐ
 
Ալբումին լ-թ նրկ 25% 12.5գ 50մլ
Դեքստրոզ / նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 5/0.9% 500մլ
Դեքստրոզ լ-թ ն/ե 5% 500մլ
Դոպամին հքլ լ-թ նրկ 40մգ/մլ 200մգ 5մլ N10
Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 0.9% 500մլ
Կալիումի քլորիդ /Դեքստրոզ/ Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 1.5/50/4.5գ 1000մլ
Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 0.9% 1000մլ
Նատրիումի քլորիդ լ-թ ն/ե 0.9% 250մլ
 
ՈՐԴԱՄՈՒՂ ԴԵՂԵՐ
 
Վերմոքս (մեբենդազոլ) դհտ 500մգ N150
 
ԲՐՈՆԽՈԼԱՅՆԻՉ  ԴԵՂԵՐ
 
Մոնտելուկաստ նատրիում դհտ ծամ 5մգ N 30
 
ՀԱԿԱՍՆԿԱՅԻՆ ԴԵՂԵՐ
 
Ֆլուկոնազոլ  լ-թ ն/ե 2մգ/մլ 100մլ
 
ԱՅԼ ԴԵՂԵՐ
 
Կալիումի քլորիդ ԵԱ դհտ 750մգ N 100
Ֆոսրենոլ (լանթանի կարբոնատ) դփշ խմելու 1000մգ N 10 x 9