Նորածինների սեռերի անհամամասնությունը նվազում է

ՍԱՂՄԸ ՈՉՆՉԱՑՆԵԼԸ ՄԱՆԿԱՍՊԱՆՈւԹՅՈՒՆ ՉԷ՞

Վերջին տարիներին մեր հանրապետությունում նկատվում է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների թվի նվազում։ Եթե 2014-2015թթ. նորածինների սեռերի համամասնությունը մեզանում եղել է 100 աղջիկ-114 տղա, ապա 2016-ին այն կազմել է 100-112, իսկ 2017թ. առաջին կիսամյակում` 100-110։ 
 
Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե թվերի նման փոքր տարբերությանը հեշտությամբ կարելի է հասնել։ Սակայն, իրականում սա երկարատև աշխատանքների արդյունք է։ Եվ պատահական չէ, որ
ՄԱԿ-ի կառույցները Հայաստանը գնահատել են որպես սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման խնդրի լուծման գործում մեծ ջանքեր գործադրած և արագ առաջընթաց արձանագրած երկիր։ 
 
Սեռերի անհամամասնության խնդիրը Հայաստանում ի հայտ է եկել դեռևս 1990-ական թվականներին, իսկ 2008-2012թթ., հասնելով վտանգավոր սահմանագծին՝ այն դարձել էր ժողովրդագրական հիմնահարց։  
 
Դեռ տարիներ առաջ սեռերի անհամամասնության խնդիրը քննարկվել է Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության փորձագետների հետ։ Իրավիճակի շտկման նպատակով ՀՀ առողջապահության նախարարությունը մշակել է սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատման կանխարգելմանն ուղղված ծրագրեր, այդ թվում՝ օրենսդրական փոփոխություններ։ 2016թ. «Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում ամրագրվել է սեռով պայմանավորված հղիության ընդհատումների արգելքը։ Զուգահեռաբար իրականացվել են կրթական և հանրային իրազեկման լայնամասշտաբ աշխատանքներ։
 
Միաժամանակ շարունակվում է «Պտղի  սեռով պայմանավորված հղիության արհեստական ընդհատումների կանխարգելման 2015-2017թթ. ծրագիրը», որում ընդգրկվել են նաև միջազգային կառույցներ և տեղական հասարակական ու համայնքային կազմակերպություններ: