Սամվել Բաբայանն` ընդդեմ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության

Սամվել Բաբայանը վիճարկում է Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության վեճի կապակցությամբ վարչական դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած վճիռը:
 
 
Վարչական դատարանը վճռել է մերժել Սամվել Անդրանիկի Բաբայանի հայցն ընդդեմ Արցախի Հանրապետության ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության՝ 2006 թվականի սեպտեմբերի 11-ի հաշվառումից հանելու վերաբերյալ այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող վարչական ակտը ոչ իրավաչափ ճանաչելու և որպես ածանցյալ պահանջ՝ ԼՂՀ Ստեփանակերտ քաղաքի Վ.Մամիկոնյան փողոցի թիվ 19 շենքի բնակարան 10 հասցեում և ԼՂՀ ընտրողների ռեգիստրում հաշվառումը, ԼՂՀ քաղաքացու ընտրական իրավունքը վերականգնելու պահանջների մասին:
 
Վարչական դատարանը գտել է, որ հայցվոր Սամվել Անդրանիկի Բաբայանին հաշվառումից հանելու գործընթացի իրավաչափությունը չի կարող ստուգվել ներկայացված հայցատեսակի՝ ճանաչման հայցի շրջանակներում, այլ այն կարող է ստուգվել ԼՂՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված՝ վիճարկման հայց ներկայացնելու վարույթի շրջանակներում:
 
Հայցվորը զրկված էր նման հայց ներկայացնելու իրավունքից, քանի որ վարչական ակտն ընդունվելու պահից անցել էր շուրջ 13 տարի, և բաց էր թողնված դատավարական ժամկետը՝ երկու ամիս: 
 
Միևնույն ժամանակ հարկ ենք համարում նշել, որ ճանաչման հայցով հայցվորը կարող է պահանջել ոչ իրավաչափ ճանաչելու այլևս իրավաբանական ուժ չունեցող միջամտող վարչական ակտը, եթե հայցվորն արդարացիորեն շահագրգռված է ակտը ոչ իրավաչափ ճանաչելու մեջ՝ հետևյալ նպատակներով.
 
- առկա է նմանատիպ իրավիճակում նմանատիպ միջամտող վարչական ակտ կրկին ընդունելու կամ գործողություն կրկին կատարելու վտանգ.
 
- հայցվորը մտադիր է պահանջել գույքային վնասի հատուցում, կամ
 
- դա նպատակ է հետապնդում վերականգնելու հայցվորի պատիվը, արժանապատվությունը կամ գործարար համբավը:
 
Սակայն հայցվորը հետապնդել է վիճարկման հայցին բնորոշ՝ որոշակի իրավունքներ վերականգնելու նպատակ:
 
Հ.Գ. Եթե հայցվորն արդարացիորեն շահագրգռված էր ճանաչման հայցով ակտը ոչ իրավաչափ ճանաչելու մեջ, կարող էր վճիռը բողոքարկել Արցախի Հանրապետության վերաքննիչ դատարան: