Դա էլ կապ ունի` թեկուզ աննշան 


 

Ըստ կառավարությանը մոտ կանգնած աղբյուրների` Հայաստանը հիմնավորապես ԱՊԱ-ՀՈՎ դարձնելու նպատակով կտրուկ աճելու է ԱՊԱՀՈՎագրական գործակալութ յունների թիվը: