ԲՀԿ-ն ընտրությունների առիթով 


 

Ռ. Դավոյանի խոսքերով

Տառապանքում կա ՁԱՅՆ,

Եվ ՁԱՅՆԻ մեջ կա լույս,

Եվ լույսի մեջ` ոգի...

Եվ ոգու մեջ ահա ես կանգնած եմ անՁԱՅՆ,

Ինչպես տրուբադուրը զինաթափված զորքի...