Վ. Օսկանյանի քննադատություններից «զռռում» է, որ իր աթոռն է ետ ուզում


Ապոլիների խոսքերով ՕՍԿԱՆՅԱՆ ¬ Բացեք իմ դեմ դուռն այս, Որ թակում եմ լալով. Հեղհեղուկ է կյանքը` Եվրիպեի նման:

բաժնի նյութերը Արամ ՀԱԿՈԲՅԱՆի