Վերաիմաստավորում են վիպասանի թողած «Ժառանգությունը» 


 

Իշխանությունները և «Ժառանգությունը» Րաֆֆիի «Խաչագողի հիշատակարանը» մեկնաբանում են խիստ յուրովի` տրամաբանորեն հակառակ դիրքերից: