Առայժմ քայլել ենք սովորում 


 

Ըստ միջազգային դիտորդների` ընտրությունից-ընտրություն մեր երկիրը մեկ քայլ առաջ է ընթանում: Ուրեմն հույս կա, որ տասը տարի հետո կարգին քայլել կսովորենք, իսկ քսան տարի հետո` վազել: