Համապարփակ ֆինանսական արդյունքերի մասին հաշվետվություն

«Էլեկտրոն» ԲԲԸ

2016թ դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

PDF տարբերակը բեռնելու համար սեղմեք այստեղ: