Տարբեր «որսագողեր»


 

Եթե կրոնական աղանդները մարդկանց հոգին են որսում, ապա որոշ քաղուժեր մարդկանց անունը, ազգանունը, անձնագրի սերիան և... որկորը..., որը պետք է լցնեն միանվագ հինգհազար արժողությամբ սննդամթերքով: