Օլիգարխիական բազմազանություն 


 

Ամեն տեսակի օլիգարխ ունինք. ստվերային, ոչ ստվերային, մենաշնորհային: Հիմա ունենք նաև գաղափարական «օլիգարխ»` ի դեմս միակ մարքսիստ Դավիթ Հակոբյանի: