ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 20 ՏԱՐԵԿԱՆ Է


... Կայացել է Հայաստանի Հանրապետություն անկախ պետությունը, ստեղծվել է պետական բանակ, պետությունը ձեռք է բերել միջազ·ային ճանաչում, անդամ է համաշխարհային ամենահեղինակավոր կազմակերպություններին: Մենք խուսափել ենք մեր հարևաններին պատուհասած ·լխավոր չարիքից` քաղաքացիական պատերազմից, կայունացել է դրամի կուրսը: Թվարկումը կարելի է շարունակել: Սակայն, մի նվաճման մասին կարելի է առանձնահատուկ շեշտել` խոսքը Արցախյան խնդրում ձեռք բերած նվաճում ների մասին է: Արցախում սկսվել է հայրենիքի վերանվաճման ·ործընթացը, այսօր հայկական ուժերի հսկողության տակ է ·տնվում Արցախի 16 000 քառ. կմ տարածքը: Համեմատելու համար արժե հիշել, որ Հայաստանի Հանրապետության տարածքը ընդամենը 29 000 քառ. կմ է: 22 մարտի 1992 թ.-ՀՀԿ 1-ին համա·ումար Որպես ·աղափարական կուսակցություն, պարտավոր ենք ·ործել` ելակետ ունենալով մարդկային և ազ·ային արժանապատվության ·իտակցումը: Չնայած այն հան·ամանքին, որ երկրում և քաղաքական դաշտում աստիճանաբար կարծես սկիզբ են առնում նախընտրական տրամադրությունները, այնուամենայնիվ, այսօր քաղաքական դաշտում ·ործում է ավելի լայն համա·ործակցություն, ինչի արդյունքում պահպանվում է կառավարության և Ազ·ային Ժողովի բնականոն ·ործունեությունը: Առաջնորդվելով հավասարակշռված և նպատակային քաղաքականությամբ` մեր խմբակցությունը երկրի օրենսդիր մարմնում ստեղծում է կայուն զար·ացման, տնտեսական բարեփոխումների, ինչպես նաև ժողովրդավարական սկզբունքների ամրապնդմանն ուղղված աշխատանքների օրենսդրական հիմքը: 22 հուլիսի 2006թ.-ՀՀԿ10-րդ համա·ումար Մենք կամավոր ստանձնել ենք պարտավորություններ մեր ժողովրդի առջև: Եվ մինչև օրս չենք կատարել որևէ քայլ, որ հակասեր մեր խոստումներին ու ծրա·րերին: Մենք քայլ առ քայլ իրականացնում ենք դրանք թե° արտաքին քաղաքական, թե° ներքին հարթակներում: Իհարկե°, ամեն ինչ չէ, որ հարթ է ընթանում, բայց մենք երբեք չենք ունեցել այն միամտությունը, որ լավ ու մեծ ·ործերը հեշտ են արվում: Կան օբյեկտիվ դժվարություններ և իներցիոն դիմադրություն, բայց կան նաև սուբյեկտիվ ·ործոններ: Այս ճանապարհին մենք դրսևորել ենք քաղաքական կամք և հետևողականություն` սկսած ծրա·րերը հաջողությամբ պսակելու: Այսուհետ լինելու է նույնը: Գոհունակությամբ եմ արձանա·րում, որ ՀՀԿ-ն նաև հետևողական է իր հետա·ա կայացման ·ործում: Կուսակցության ներսում շարունակվում է վերահաշվառման ·ործընթացը, Հանրապետականը շարունակաբար բյուրեղանում ու ամրանում է: Որպես ·աղափարական կուսակցություն, պարտավոր ենք ·ործել` ելակետ ունենալով մարդկային և ազ·ային արժանապատվության ·իտակցումը: 28 նոյեմբերի 2009թ. ՀԿԿ12-րդ համա·ումար