Գերակայությունները` գերեզմանոցում


 

Հայաստանում առ այսօր չի ստեղծվում օրենքի ԳԵՐակայություն, քանզի բոլոր ԳԵՐ օրենքները կյանքի կոչվելու փոխարեն, հայտնվում են ԳԵՐեզմանոցում: