ՀԱԿ¬ի հայտարարությունը


Երկխոսել, չի նշանակում ասել¬խոսել, հետն էլ ուրախանալ: Իսկ բանակցել բառի` ԲԱՆ¬ը բանին կցելու սխալ ստուգաբանությունը թյուրիմացությունների տեղիք է տալիս: