ՀՀ նախա·ահը` ՀԱԿ¬ի լիդերին


Ըստ «Արձա·անք» համույթի Ինչ¬որ մի օր, ինչ¬որ մի տեղ կհանդիպենք` որպես մոտիկ բարեկամներ, Որովհետև, հենց այնպես ոչինչ չի ավարտվում: