ԲՈՒԴԴԱՅԻ 14 ՊԱՏՎԻՐԱՆՆԵՐԸ


1. Կյանքում մարդու ամենամեծ թշնամին նա ինքն է: 2. Կյանքում ամենամեծ հիմարությունը սուտն է: 3. Մարդու ամենամեծ պարտությունը գոռոզությունն է: 4. Մարդու կյանքում ամենամեծ տրտմությունը նախանձն է: 5. Մարդու կյանքի ամենամեծ սխալն ինքն իրեն կորցնելն է: 6. Կյանքում մարդու ամենամեծ մեղքը երախտամոռությունն է: 7. Մարդու ամենաարժանապատիվ զղջումը սեփական արժանիքները չուռճացնելն է: 8. Կյանքում ամենաարժանապատիվ հիացմունքը ընկնելուց հետո բարձրանալն է: 9. Կյանքում մարդու ամենամեծ կորուստը հույսի կորուստն է: 10. Մարդու ամենամեծ ունեցվածքը կյանքում առողջությունն է և խելքը: 11. Կյանքում մարդու ամենամեծ պարտքն անկեղծ զգացմունքներ ունենալն է: 12. Կյանքում մարդու ամենամեծ պարգևը մեծահոգությունն է: 13. Ամենամեծ թերությունը կյանքում` մարդու անըմբռնողությունն է: 14. Կյանքում մարդու ամենամեծ սփոփանքը բարի գործերն են: