ՀԱԿ-ի բացատրական բառարանից


 

ՑՈՒՑԱԿ - ՑՈՒՑ(ադրվող) ԱԿ(ան):