Կուսակցության «պիտակ»


 

ՀՅԴ - Կուսակցություն. «արտադրվել» է 110 տարի առաջ. պիտանելիության ժամկետը` պայմանական: Գինը` պայմանագրային: Դյուրավառ է: Պահել կրակից և երեխաներից հեռու: