Փականագո՞րծ ես, թե՞ երգիչ


Բեռլինի կոմունալ ծառայություններ մատուցող ընկերության փականագործն էլ աշխատանքը կորցրել է սեփական ձայնի, ավելի ճիշտ` ինքնատիպ մի սովորույթի պատճառով£ Աշխատանքային օրը նա միշտ սկսել է բարձրաձայն երգելով կամ իր ու իր սիրելիի մասին պատմելով£ Ու ամեն առավոտ փականագործի զիլ ձայնը տարածվել է գրասենյակով մեկ` վախեցնելով ու զարմացնելով այցելուներին£ Գործընկերների և ղեկավարի դիտողությունները չեն օգնել£ Ի վերջո նրան մեղադրել են` որ վնասում է ընկերութ յանը£ Երգիչը փորձել է աջակցություն հայցել գործընկերներից, որոնք, սակայն, երես էին թեքել իրենից£ Միակ «ելքը» գործին հրաժեշտ տալն էր£