ՀԻՇԻ´Ր


Խոսելուց առաջ լսի´ր:

Գրելուց առաջ մտածի´ր,

Ծախսելուց առաջ վաստակի´ր:

Աղոթելուց առաջ ների´ր:

Վիրավորվելուց առաջ զգա´:

Ատելուց առաջ սիրի´ր:

Նահանջելուց առաջ փորձի´ր:

Մեռնելուց առաջ ապրի´ր:

Ուիլյամ ՇԵՔՍՊԻՐ