Հումանիստական ակցիա` օգնել հետամնացներին


Հայաստանը պարտավորություն է ստանձնել` ամեն տարի հարյուր մադագասկարցի երիտասարդների ՀՀ տնտեսագիտական համալսարանում ուսանելու հնարավո րություն ընձեռել: