ՁԵՌՔԵՐԸ ԼՎԱՆՈ՞ՒՄ Է


ջՄի·րացիոն պետական ծառայության ղեկավար Գա·իկ Ե·անյանը հայտարարել է, թե Հայաստանը բոլորովին կապ չունի ռուսական «Համերկրացիներ» վերաբնակեցման ծրա·րի հետ: Գ. Ե·անյանը ողջ մեղքը ՌԴ նախկին նախա·ահ Վլ. Պուտինի` դեռևս 2006¬ին ընդունած որոշումներից մեկի վրա է բարդել: Իսկ անկախ` թե ում նախաձեռնությամբ է քաղաքակիրթ արտա·աղթի այս ծրա·իրը հաջողությամբ իրա·ործվում, պարզվել է, որ վերջին չորս տարվա ընթացքում մեր հանրապետությունից միայն «Համերկրացիների» ջանքերով շուրջ 1500 մարդ է «արտահանվել»: Իսկ Գ. Ե·անյանին ինքնամխիթարվելու ոչինչ չի մնում, քան հայտարարելը, թե հետաքրքրված ների թիվն իրականում ավելի մեծ է եղել, բայց պայմաններն այնքան էլ հրապուրիչ չեն, և դրանք ճշտելուց հետո մի մասը հրաժարվում է ծրա·րային արտա·աղթից: