Իրավիճակի ·նահատական


Կռիլովի ոճով Ով է արդար, ով` մեղավոր, մենք դա ·իտենք, Բանն այն է, որ մինչև այսօր Մարտի 1¬ը որպես մի բեռ Արևմուտքը մեր ուսերից չի հանել դեռ: