Բառե˜ր, բառե˜ր` իշխանությունների և ընդդիմության


Թոմաս Էլիոթի խոսքերով «Բառերը ձգվում են, ճաքում, երբեմն կոտրվում ծանրության տակ, լարվածությունից գայթում, սահում, մեռնում, քայքայվում անճշգրտությունից, չեն մնում տեղում, չեն մնում հանգիստ: Ձայները` ճչացող, հանդիմանող, ծաղրող, դատարկաբանող, թափվում են մեր վրա»: