Գաղափարապես «կպոզահարեր»


Որոշ մարդկանց կարծիքով` ՀԱԿ¬ն իզուր երկխոսողների պատվիրակության մեջ չի ընդգրկել Հրանտ Բագրատյանին: Հենց կլոր սեղանի շուրջ նա որձ կովերի բնազդով կպոզահարեր իշխանության պատվիրակներին: