«Մարշալից» «Բարեկամություն» մեկ կանգառ է


Լևոնապաշտ ԶԼՄ¬ները գլխատառերով գրում են` «Հաջորդ կայարանը` «Մարշալ Բաղրամյան»: Բայց ապրիլի 28¬ի հանրահավաքին Լևոնը կասի` «Հաջորդ կայարանը` «Բարեկամություն»:

Արամ ՀԱԿՈԲՅԱՆ