Ժո¬ղովր¬դա¬կան խոսք ու զրույ¬ցից


- Մի քիչ էլ համ¬բե¬րենք, նա¬խա¬գա¬հը խոս¬ք¬ ա տվել, որ գնե¬րը կիջ¬նեն մեր աչ¬քե¬րին սո¬վոր մա¬կար¬դա¬կի: - Իա˜, հաս¬տա՞տ, ու¬րեմն կալ¬բաս¬տը 1 ու քսա¬ն¬ ա՞ դառ¬նա¬լու: - Սո¬վե¬տի կալ¬բա¬սի կա¬րո¬տախ¬տով էլ կմեռ¬նես: