Փոփոխություններ ՀՄԳ միությունում

Մի շարք փոփոխություններ են տեղի ունեցել Հայաստանի մշակույթի գործիչների միությունում։ Փոխվել է Կազմակերպության կանոնադրությունը։ Կազմակերպության նախագահ է ընտրվել խորհրդի նախկին քարտուղար Նարինե Մակրտումյանը, ով գրական աշխարհում առավելապես հայտնի է Նարե Ականց ծածկանվամբ։ 
 
Նոր խմբագրությամբ կանոնադրության համաձայն Կազմակերպության խորհուրդը վերանվանվել է Վարչություն, իսկ վարչության անդամների թիվը ավելացել է երկուսով՝ դառնալով 11 հոգի։ 
 
Նոր Կանոնադրությամբ սահմանվել է ընդունող հանձնաժողով, որը և առաջնային օղակ է հանդիսանալու անդամության հարցով դիմող անձանց համար։ Հենց Ընդունող հանձնաժողովի եզրակացության հիման վրա է Կազմակերպության վարչությունը համապատասխան որոշում կայացնելու։
Սահմանվել են ոլորտային կարգավորման մի շարք դրույթներ։ 
Առաջիկայում Կազմակերպությունը կընտրի վարչության Նոր Կանոնադրությամբ սահմանված թվով անդամներին։ Փոփոխություններից մեկն էլ կազմակերպության տարբերանշանն է` լոգոն, որը առավել ներկայանալի է օտարերկրյա գործընկերների համար։
 
Անան ՆԱՃԱՐ