Ֆինանսական հաշվետվություն՝ 2017 թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտված տարվա համար

«ՎՈԼՏԱ» ՍՊԸ