«Ժառանգության» բնութագիրը


 

Ըստ Չարենցի  «Մարիոնետկա» էպիգրամի

Զարմանալի մի շնորհք կա թաքնված նրանում-

Աջ ձեռքը չի իմանում, թե ձախը ի՞նչ է անում...

Զարմանալի մի շնորհք կա թաքնված նրանում: