Ընդդիմադիրների բացատրական բառարանից 


 

Առաջադրվել - առաջ(ինը) ԴՐՎԵԼ: