Այժմեական ասույթ 


 

Երբ կշիռ ունեցող քաղգործիչները հապաղում են, աղմկում են քաղաքական բոմժերը: