Տիգրան Կարապետիչի խռովալից հույզերը 


 

Չարենցի ոճով

Ինչքան որ մոմ կա իմ սրտում, բոլորը ձեզ,

Ինչքան ճայեր կան Սևանում, բոլորը ձեզ,

Բոլորը տամ, ինձ ոչ մի բան թող չմնա,

Դուք չմրսեք փետրվարին, բոլորը ձեզ: