ԲՀԿ-ն` հայտնի հուշագրի մասին


 

Հուշագիրը հուշ է դարձել,

Հուշ է դարձել մեր կյանքում:

Նոր հուշագիր պատրաստելիս`

Առաջվա հուշն է տանջում: