Դ. Հակոբյանի ինքնագոհ գնահատականը 


 

Բոլորի գլխում` կոշտ կաղապարներ,

Իմ գլխում միայն թարմ գաղափարներ: