Արևմուտք-Հյուսիս «սկվազնյակի» հետևանքները


 

Ըստ դիագնոստիկների` երբ Արևմուտքից ներթափանցած տաք հոսանքները բախվում են Հյուսիսից եկած սառը հոսանքներին, կարող են առաջանալ դժվար ախտորոշվող «հիվանդություններ». զորօրինակ` Վ. Օսկանյանի «դեպքը»: