Ժողովրդի ամենահուսախաբ խավը` քաղուժերին


 

Տերյանի խոսքերով

Ոչ տրտունջ, ոչ մրմունջ սգավոր,

Հեռացիր, մոռացիր ինձ հավետ,

Իմ ուղին միշտ մթին, մենավոր,

Կգնամ իմ դժկամ ցավի հետ: