«Հանճարեղ» կոմֆորմիստը


Իր իսկ հավաստիացմամբ` Գ. Արսենյանը լոյալ է ՀՀ բոլոր երեք նախագահների նկատմամբ: Հանճարեղ կոմֆորմիզմ: Բայց դա ավելի վատ է, քան «կրուտիտ» լինելը: