Երկրորդ հատորը` «Մանդատախաղ»


 

Ասում են` Ր. Հովհաննիսյանն արդեն ավարտել է իր կենսագրականի առաջին հատորը, որը կոչվում է «Մտախճողում», այժմ գրում է երկրորդը, որը վերնագրվելու է «Մանդատա խաղ»: