Վ. Ղուկասյանի վիճակը ընտրություններից հետո


 

Հ. Սարուխանի խոսքերով

- Գնում էր, քրթմնջում ինքն իրեն,

Ձեռքի մեջ հնօրյա մի կեպի,

Գյումրիում մի կետ կար «ինքնուրույն»

Եվ ինքը միջուկն էր այդ կետի: