Ճակատագիր բառի բնութագրումը


 

Ըստ Ս. Բալասանյանի

ՃԱԿԱՏԱԳԻՐ - Ճակատի գրություն, որը հեշտությամբ ջնջվում է և հեշտությամբ նորն է գրվում, եթե մի ձեռքիդ կարիերիստի կավիճ է, մյուս ձեռքիդ կոնյուկտուրիստի ջնջոց: