Քաղաքական տեսողության տարբերություններ


 

ՀՀ Նախագահը հեռատես է, Վարչապետը` լավատես, ՀԱԿ-ը` հոռետես, Կարապետիչը` կարճատես, «Օրինաց երկիրը»` «աջբատես»: «Ժառանգությունը»` անիրատես:

ԱՄՆ-ը և Ռուսաստանը ՀՀ-ում` ամենատես: