Երկխոսություն կառավարության ծրագրի շուրջ


 

ԸՆԴԴԻՄԱԽՈՍ - Սա ընդամենը գիր է և ոչ թե ծրագիր:

ՎԱՐՉԱՊԵՏ - Ոչինչ, գիրը կտեղավորենք ծրարում, կդառնա ծրագիր: