Քաղաքական մետրոյի կայարանների «տեղաբաշխումը»


ՀՀԿ մետրոյի ցանկալի կայարանը «Գարե·ին Նժդեհ հրապարակն» է, թուլիկ¬մուլիկ «երրորդ ուժերինը»` «Շեն·ավիթը», կոմունիստներինը` «Գործարանայինը», Կարապետիչինը` «Սասունցի Դավիթը» (կայարանի տղա է, չէ՞), ՀՅԴ¬ինը` «Զորավար Անդրանիկը», վարչապետինը` «Հանրապետության հրապարակը», ՄԻԱԿ¬ինը` «Երիտասար դականը», ՀԱԿ¬ինը` «Մարշալ Բաղրամյանը», Լ. Տեր.Պետրոսյանինը` «Բարեկամությունը»: