Եկամտաբեր բերք


Միջազգային արժութային հիմնադրամի տվյալներով` անցյալ տարի օփիումի արտադրությունից Աֆղանստանը շահել է շուրջ 1 միլիարդ դոլար£ 2007¬ին այս երկրում թմրանյութերի արտադրությունից հասել է 8,2 հազար տոննայի£ Մինչդեռ 2001¬ին, երբ այստեղ ներխուժել էին ամերիկացի զինվորները, այդ ցուցանիշն ընդամենը 185 տոննա է եղել£ Հիմա արդեն, չնայած կակաչի ցանքերի անխնա ոչնչացմանը, Աֆղանստանին բաժին է ընկնում ամբողջ աշխարհում օփիումի արտադրանքի` 97 %¬ը` 1995 թվականի 52 %¬ի փոխարեն£