«Պրեսսկոտ» անվան ընդդիմադիր ստուգաբանումը


 

ՊՐԵՍՍ - մամլիչ (կամ մամուլ)

ԽԿՁ- կատու: