Տարբեր կարծիքներ` ·նաճի և ավել քաշի շուրջ


Սևակաբար ԸՆՉԱԶՈՒՐԿ ¬ Ապրե˜լ, ապրե˜լ, ապրել այնպես, որ էլ չզ·ամ այս ·նաճի ծանրությունը: ՄՈՆՈՊՈԼԻՍՏ ¬ Ապրիր, ապրիր, ապրիր այնպես, որ հասկանաս թեթև քաշիդ առողջարար օ·ուտները:

Արամ ՀԱԿՈԲՅԱՆ