ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆՉ


ՀՀ պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքում մշակվել է վերանայման արդյունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկման փաստաթուղթ, որտեղ անդրադարձ կա ՀՀ ռազմավարական անվտան·ության միջավայրին, ազ·ային անվտան·ության սպառնալիքների և ռիսկերի ·նահատմանը, պաշտպանական առաջնահեր թություններին, կադրային խնդիրներին, զինված ուժերի կարողությունների պլանավորման տարբեր սցենարներին, ինչպես նաև զինված ուժերի կառուցվածքի ապա·ա տեսլականին: Փաստաթուղթը տեղադրված է ՀՀ պաշտպանության նախարարության պաշտոնական կայքի «Հայեցակար·ային փաստաթղթեր» բաժնում: ՀՀ պաշտպանության ռազմավարական վերանայման արդյունքների վերաբերյալ հանրային իրազեկման փաստաթղթի կապակցությամբ ուղերձ են հղել ՀՀ Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը և Ազ·ային անվտան·ության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը: